baldriparan logo

Zajímavosti o spánku

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Tímto prohlášením bychom vás proto rádi informovali o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. 

1. Odpovědný subjekt

Odpovědnou osobou za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je společnost PharmaSGP GmbH.

PharmaSGP GmbH 
Am Haag 14 
82166 Gräfelfing 
Německo 
Telefon: +49 (0)89 / 85 89 639 – 150 
Fax: +49 (0)89 / 85 89 639 – 201 
E-mail: privacy-officer@pharmasgp.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
SPIRIT LEGAL Fuhrmann Hense Partnerschaft von Rechtsanwälten
Právník a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Peter Hense

Poštovní adresa:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
c/o PharmaSGP GmbH, Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Německo

Kontaktujte nás prostřednictvím šifrovaného kontaktního formuláře: Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Shromažďování obecných informací

Při vstupu na naše webové stránky se automaticky shromažďují informace obecného charakteru. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, z nichž nelze vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení obsahu vámi požadovaných webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Anonymní informace tohoto druhu statisticky vyhodnocujeme za účelem optimalizace naší webové prezentace a technologie, která je jejich základem. 

3. Navázání kontaktu: Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o vaše jméno, telefonní číslo, adresu a všechny další údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. 

Informace, které nám poskytnete při kontaktování, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případné další dotazy. Zákonnost takového zpracování vyplývá z ochrany oprávněných zájmů správce údajů, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. 

S vašimi osobními údaji budeme zacházet s maximální péčí, budeme je bezpečně uchovávat a nebudeme je předávat třetím stranám. 

4. Používání souborů cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše webové stránky. Tímto způsobem získáváme určité údaje, jako je např. IP adresa, použitý prohlížeč a operační systém. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů ani k přenosu virů do počítače. Informace obsažené v souborech cookie nám umožňují usnadnit vaši navigaci a správné zobrazení našich webových stránek. 

Údaje, které shromažďujeme, nebudou v žádném případě předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji bez vašeho souhlasu. Pokud nám povolíte používání souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo souhlasu, mohou být na našich webových stránkách používány následující soubory cookie: Google Analytics 

Pokud se tyto soubory cookie mohou dotknout osobních údajů, informujeme vás o tom v následujících částech. 

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste používání souborů cookie deaktivovali. 

Jednotlivé soubory cookie nebo veškeré soubory cookie můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Kromě toho obdržíte informace a pokyny, jak tyto soubory cookie předem vymazat nebo zablokovat jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy: 

Kromě toho používáme povinné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek. Například při zadávání nastavení ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. K používání povinných souborů cookie není nutný souhlas uživatele a jejich používání nelze zakázat 

5. Šifrování SSL

Abychom ochránili bezpečnost vašich případných osobních údajů během přenosu, používáme nejmodernější postupy šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS. 

6. Vymazání nebo blokování údajů

Dodržujeme zásady minimalizace osobních údajů. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení zde uvedených účelů nebo která je stanovena různými zákonnými lhůtami pro uchovávání. Po odpadnutí příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt jsou příslušné údaje standardně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními. 

7. Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics (název souboru cookie:_ga,_gat,_gid; doba trvání: 2 roky), která je poskytována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen: „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji společnosti Google. 

Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě používání webových stránek a internetu pak budou poskytovány další související služby. Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). 

Příjemcem údajů je společnost Google jako zpracovatel. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování údajů. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely naší evidence. 

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu EU_USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek. 

Používání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics

Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování prostřednictvím služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor opt-out cookie. Tím zabráníte shromažďování údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči. 

Nástroj pro sledování Google Analytics lze také použít k vyhodnocení chování návštěvníků webových stránek a k analýze jejich zájmů. Za tímto účelem vytvoříme pseudonymní profil uživatele. 

8. Vložená videa YouTube

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě stránky s pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Tak se společnost YouTube dozví, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování na internetu k vám osobně. Tomu můžete zabránit tak, že se ze svého účtu YouTube předem odhlásíte. 

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele. 

Ti, kteří deaktivovali ukládání souborů cookie pro program Google Ad, nebudou muset při sledování videí YouTube žádné takové soubory cookie očekávat. Společnost YouTube však ukládá neosobní informace o používání také v jiných souborech cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte v prohlížeči zablokovat ukládání souborů cookie. 

Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

9. Sociální pluginy

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost používat tzv. „tlačítka sociálních médií“. Za účelem ochrany vašich údajů se při implementaci spoléháme na řešení „Shariff“. V důsledku toho jsou tato tlačítka na webových stránkách integrována pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušné webové stránky poskytovatele tlačítek. Kliknutím na grafiku tak budete přesměrováni na služby příslušných poskytovatelů. Teprve poté budou vaše údaje odeslány příslušným poskytovatelům. Pokud na grafiku nekliknete, nedochází mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií k žádné výměně informací. Informace o shromažďování a používání svých údajů v sociálních sítích naleznete v příslušných podmínkách používání příslušných poskytovatelů. 

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností: 

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) 

10. Přesměrování prostřednictvím (přidružených) odkazů

Na naše webové stránky částečně umisťujeme odkazy, abychom vám usnadnili vyhledávání dalších zajímavých webových stránek. Kliknutím na odkazy budete přesměrováni pouze na příslušné webové stránky. Nejsou předávány žádné osobní údaje. Kromě toho vás tímto odkazujeme na příslušná platná prohlášení o ochraně osobních údajů na příslušných webových stránkách, na které jste kliknutím na odkazy přesměrováni. Za třetí strany proto nepřebíráme žádnou odpovědnost. 

11. Vaše práva na informace, opravu, zablokování, vymazání a námitku

V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo kdykoli získat informace o svých osobních údajích, které uchováváme. Stejně tak máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na opravu, omezení, zablokování nebo, kromě povinného uchovávání údajů pro obchodní zpracování, vymazání svých osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, které je prováděno na základě zákonných ustanovení. 

V této věci a ve všech dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete dole. 

Bez ohledu na to máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. 

Dále bychom chtěli upozornit, že nedochází k automatizovanému rozhodování (např. rozhodnutí o uzavření smlouvy přímo počítačovým programem). 

12. Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času změnit tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě. 

Obsah tohoto webu je určen jen pro uživatele z České republiky.
cross